Általános szeződési feltételek.


Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve:Straub László
A szolgáltató székhelye:2022 Tahitótfalu Semmelwies u.
Telefonszámai:06-20-314-9838
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: SYBELL
Alapvető rendelkezések
1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről
2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok
kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.
1.3. A webshop, a szerzői jogokat fenttatja.
1.4. Rendelkezésre állás.
Adatkezelési szabályok
1.5. Az adatvédelmi tájékoztató elérhető.

Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!


Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.6. A megjelenített termékek csak online, vásárolhatók. A termékek tartalmazzák-Áfát.
1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a
termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a
valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Felhasználókat az akció időtartamáról.
Rendelés menete
1.9. A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba
helyezéséig.
1.10. Adatbeviteli hibák kijavítása.
(törlése, ár ellenőrzése stb.)
1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok :Kártyás, Google pay, E-mailben való szállítás

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének
megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.
Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48
órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati
kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása
akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor
az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben
megállapodtak.


A megrendelések feldolgozása és teljesítés
1.13. A megrendelések feldolgozása: 24ó.
1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított x 48ó. 2 munkanapon belül.
Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg,
Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül,
felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől
számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
1.15. A szerződésben meghatározott termék mivel virtuális igy az elállási jog nem áll fent.

Panaszkezelés
1.19. A panaszügyintézés e-mailben történik.

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30
(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a
Bíróság/Törvényszék illetékessége Budapest.
Jelen dokumentum csupán útmutatóként szolgál. Semmilyen felelősséget nem vállalunk
a használatért. Amennyiben személyre szabott ÁSZF-et szeretnél a webáruházadhoz
kérjük, keress fel egy internetes jogászt, szakembert.

:

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó (www.nyerolottoszamok.hu oldal üzemeltetője) valamint a Vásárló ( mindenkori vételárat kifizető) között jön létre.

Az Eladó eladja a kizárólagos tulajdonában álló generált számokat

A Vevő megveszi az Eladó tulajdonában lévő generált számokat.

Ezen szerződés akkor lép életbe, amikor a rendelés összege megérkezik a bankba. A fizetéssel elismeri és nyugtázza jelen szerződést.

A megrendelő által megvásárolt számokkal történt mindenkori nyereményből 10% jutalék illeti meg. www.nyerolottoszamok.hu oldal üzemeltetőjét.

Az vevő jelen okiratot, elolvasása és értelmezése után, mint akaratával mindenben megegyező, a vételár kifizetésével jóváhagyólag elismeri.

Jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.


×